Visie

Centrum Elize is een gezondheidcentrum voor natuurgeneeskundige therapie, mindful en bodyful bewegen en spiritualiteit (levensvreugde).

Gezondheid

Het kostbaarste goed in het leven is de gezondheid. Wij willen ook graag gezond blijven of worden! Wat is gezondheid nu eigenlijk? Het gevoel hebben dat alles in orde is op fysiek, emotioneel, mentaal en psychisch niveau. En wanneer er sprake is van een regelmatig ritme ten aanzien van eten /drinken, werken/rusten en van inspanning/ontspanning.
Daarnaast is gezondheid ons vermogen om schadelijke invloeden en problemen de baas te worden, liefst voordat ziekte ontstaat.
Een gezond mens is vitaal, heeft vertrouwen in zichzelf, neemt initiatieven en werkt effectief.

Bewustwording

Door de individuele begeleiding en groepsactiviteiten wordt men zich steeds meer bewust van de rol die het lichaam, psyche, overtuigingen en emoties spelen. Na de fase van meer bewustwording kan er gewerkt worden aan het vrijmaken van blokkades.
Waarna men zich krachtiger, energieker en meer vrij voelt en zo de opening biedt voor meer ruimte van innerlijke kracht, bewuste groei in zelfkennis en persoonlijke inzicht.

Spiritualiteit

Een bewustwordingsproces van richting en inrichting van de levenshouding naar levensvreugde van binnenuit. Het leven is in essentie een natuurlijk proces van voortdurende ontwikkeling en groei. Met de vraag wie en wat ben ik en waar ben ik goed in, wat is mijn unieke kern.
Zoals een bloem in de knop die naarmate de bloem zich opent de kern ten volle zichtbaar wordt. Een stralende bloeiende bloem zoals in ons logo.

Het unieke persoonlijke proces naar bewustzijn van eigen liefde en geluk, onafhankelijk van materiële zaken of personen. Met de nadruk op persoonlijke innerlijke ervaring en groeien door ervaring.
De innerlijke ervaringen en intuïtie vormen een creatieve inspiratie voor het zelfstandig keuzes maken en de verantwoording voor eigen keuzes.
Dat is spiritualiteit.