Visie

Centrum Elize is een gezondheidcentrum voor natuurgeneeskundige therapie, mindful en bodyful bewegen en spiritualiteit (levensvreugde).

Gezondheid

Het kostbaarste goed in het leven is de gezondheid. Wij willen graag gezond blijven of worden!
Wat is gezondheid?
Je goed voelen. Het gevoel hebben dat alles in orde is op fysiek, emotioneel, mentaal en psychisch niveau. En een regelmatig ritme ten aanzien van eten /drinken, werken/rusten en van inspanning/ontspanning.
Ook is gezondheid ons vermogen om schadelijke invloeden en problemen de baas te worden, liefst voordat ziekte ontstaat.
Een gezond mens is vitaal, heeft vertrouwen in zichzelf, voelt zich goed, neemt initiatieven en werkt effectief.

Bewustwording

De individuele begeleiding en ook de groepsactiviteiten hebben het doel meer en meer bewust te worden van de rol die het lichaam, psyche, overtuigingen en emoties spelen in het dagelijkse leven. Na deze fase van meer bewustwording kan er gewerkt worden aan het vrijmaken van blokkades. En zo mag er ruimte zijn voor de innerlijke kracht, bewuste groei in zelfkennis en persoonlijke inzicht. Waarna men zich krachtiger, energieker en meer vrij voelt.

Spiritualiteit

Een bewustwordingsproces van richting en inrichting van de levenshouding naar levensvreugde van binnenuit. Het leven is in essentie een natuurlijk proces van voortdurende ontwikkeling en groei. Met de vraag wie en wat ben ik en waar ben ik goed in, wat is mijn fantastische unieke kern.
Zoals een bloem in de knop die naarmate de bloem zich opent de mooie kern ten volle zichtbaar wordt. Een stralende bloeiende bloem zoals in ons logo.

Het unieke persoonlijke proces naar bewustzijn van eigen liefde en geluk, onafhankelijk van materiële zaken of personen. Met de nadruk op persoonlijke innerlijke ervaring en groeien door ervaring.
De innerlijke ervaringen en intuïtie vormen een creatieve motivatie en inspiratie voor het persoonlijk zelfstandig keuzes maken voor meer levensvreugde. Dat is spiritualiteit.