Biodanza

BIODANZA met Devi :
Wil je vanuit je hart leren leven, intens en in het moment?
Wil je je verbonden voelen met de mensen in je omgeving op een manier
waarbij je jezelf kunt zijn in volle acceptatie en daardoor jouw plaats inneemt naar volle tevredenheid?
Kom dan eens ervaren hoe het is om de energie die ritme-muziek en
door opdracht gestuurde gedachten in je losmaken en die bewust te ervaren
als zijnde JOUW persoonlijke expressie en creativiteit, te midden van anderen.
Biodanza kan je een kick geven die vraagt naar meer!
Je kan er veel over zeggen maar als je het echt wilt weten moet je het meemaken, zelf ervaren!

Wat is biodanza

Biodanza (combinatie van de woorden bio en dansen) staat voorde “dans van het leven ”
en vond zijn oorsprong in zuid Amerika waar het werd ontwikkeld door Rolando Toro Araneda en zijn vrouw.
Samen genoten zij een enorme ervaring als psycholoog-medisch antropoloog en als professioneel danseres.
Zij ontwikkelden een concept waarbij het combineren van o.a. muziek, ritme, woorden,
zang, mannen, vrouwen, nabijheid, afstand en vele andere zintuiglijke ervaringsdimensies,
in gerichte opdrachten, ertoe leidt dat je je bewust wordt van je diepste innerlijke energie en gevoelens.
Centraal daarbij staan de Vivencia’s, de biodanza sessies.
Vivencia betekent letterlijk “in het geleefde moment zijn”.
Het zijn ontmoetingsvormen met de directe omgeving en met je innerlijke gevoelens
die door de ervaringen op je levensweg zijn bepaald.
Je gaat daarbij geen danspassen leren maar je creëert jouw eigen “dans”,
de dans van “jouw leven” in het hier en nu.

Voor de inhoud van de afzonderlijke vivencia’s wordt telkens een door
de docenten gekozen specifiek onderwerp, genomen uit 5 centrale “levenslijnen”.
Te weten Vitaliteit, Seksualiteit, Creativiteit, Affectiviteit en Transcendentie.
Afhankelijk van de gemaakte keuze en opdracht van de docent kan dat in het hier en nu,
helemaal “bij jou zelf” zijn, dan wel een bewust onderdeel zijn van het grotere geheel waarin o.a. de interactie
met je mededansers, ruimte, tijd, licht, kleur en geur deel uitmaken.
Zo kun je bijvoorbeeld ervaren dat het dicht bij elkaar dansen in een groep van mannen,
of in een groep van vrouwen een geheel andere ervaring (ritme en energie) oproept
dan het bij “gemengd dansen” het gaat daarbij vooral om Jou!
Biodanza richt zich daarmee op een betere zelfontplooiing en het daardoor het verhogen v
an jouw persoonlijke levenskwaliteit en IK-bewustwording.

Passie, affectie, schateren van het lachen, rouwen, zingen, zelfacceptatie van wat je doet
te midden van anderen, …etc., er zijn vele aspecten die je gezondheid en welzijn beïnvloeden.
Het zal je leven verrijken!

Wanneer: 6 mei, 10 juni
Maandagavond 19.30 – 21.00 uur

Een dag Biodanza en energetische massage

Wanneer: Zaterdag 1 juni

Klik op deze link voor meer informatie over deze dag workshop