Afstemmen

Afstemmen is zelfliefde – zelfliefde weer een prioriteit maken.

Je nieuwsgierig afstemmen met alle aspecten van jezelf vanuit
je hart(kracht) als kloppend centrum van je lichaam.

Bewuste afstemming naar binnen– de sleutel om goed voor jezelf te zorgen.

Nieuwsgierigheid naar wat je lichaam jou te vertellen heeft.
Je afstemming naar binnen gericht, dat is een prachtige
kwaliteit waarmee je mooie verbindingen kunt leggen.
Hoe vaak zet je deze kwaliteit in voor jezelf.
Ga zitten en ben even stil en luister naar binnen.
Stel jezelf de vraag: ‘Wat speelt er in mij?’
Daarbij is het minder belangrijk of de afstemming gericht is op
je lichaam, je emoties of je gedachten.
Essentieel is dat je je bewust wordt van je innerlijke gewaarwordingen.

Weet je, vaak voel je achteraf dit had ik anders mogen aanpakken of
had ik maar eerder op de rem getrapt.

Wees stil, open en ontvankelijk…

Neem de tijd om voelend open aanwezig te zijn.
Wees ontvankelijk echt goed te verkennen.
Verken hoe het fysiek met je gaat door te letten op lichaamssignalen
die duiden op fysieke spanning en pijn.
Ook kun je verkennen welke gevoelens er door je heen gaan.
Ben je ergens door geraakt of onder de indruk van
recente gebeurtenissen of ervaringen?
Hoe is het in je hoofd? Welke gedachten gaan er door je heen?
Maak jij je ergens zorgen over en pieker je veel?
Stem even af op je hersenen
en stel je voor dat ze meer ruimte en een verkoeling mogen hebben.

Vanuit die aandacht herken je gemakkelijker
waarschuwingssignalen die je lichaam geeft.
Waarschuwingssignalen zijn er altijd,
denk bijvoorbeeld aan fysieke spanningen,
vermoeidheid, innerlijke onrust,
gevoelens van angst en onzekerheid, onmacht en boosheid.
Merk je signalen op en neem ze serieus.
Zie hen als bondgenoten die je willen helpen om een
gezonde balans te herstellen.

Jij kiest!

Je hebt de keuze om je dagelijks op jezelf af te stemmen.
Erbij blijven met je aandacht, zonder oordeel, nieuwsgierig en open
geeft ruimte aan alles wat er gezien en gevoeld wil worden.
Kunnen zijn met Alles wat er Is, is de poort naar innerlijke vrijheid.
Naar rust in hoofd en lijf.

Qigong is afstemmen op je energie.

Qigong is afstemmen naar binnen op je energie en met zachtheid
en zo min mogelijk spierkracht in beweging zijn.
We zijn gewend af te stemmen op onze spieren om met spierkracht
in beweging te komen. Dit kost kracht vooral vaak wilskracht om te lopen,
sporten en oefeningen doen om het lichaam fit te houden.
Bij qigong leer je energetisch afstemmen op je energie potentieel en hiermee
met zo min mogelijk inspanning in beweging te zijn.
Het belangrijk principe in de qi-gong is:
Waar je aandacht gaat, daar gaat de qi.
Het gaat dus niet alleen om de beweging,
maar ook om het bewustzijn en helemaal in het hier en nu bij jezelf zijn.

Krachtbronnen

Je afstemmen en open verbinden met allerlei aspecten van jezelf.
Je vermogens en wijsheid van het hoofd, het hart, de wil(skracht),
de voeten en het buikcentrum, handen en voeten.
Die veelal gebruikt als los van elkaar staand.
Je openstelt voor het volledige potentieel van al deze kwaliteiten.

Actief met zachtheid afstemmen en zo werken aan
een goede samenwerking tussen de vermogens en
kwaliteiten van al je krachtbronnen als je hoofd,
hart, buik, handen, voeten en wil.
Waardoor het grote potentieel van jouw complete
mens-zijn van binnenuit vrijkomt.
De zuivere vermogens van al onze krachtbronnen
en hun potentieel vormen de natuurlijke levenskracht.

Daarmee gaat het dus om evenwicht in je binnenwereld,
kom meer in harmonie met jezelf.

Ga ervoor je eigen allerbeste vriend(in) te zijn!